Trwa rekrutacja do projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” od 01 stycznia 2019 do 15 marca 2019 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby pozostające bez pracy oraz osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać:

- z poradnictwa psychospołecznego,

- doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,

- ze szkoleń i kursów zawodowych oraz komputerowych,

- z płatnych staży zawodowych,

- badań i konsultacji lekarskich.

Osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać wsparcie w postaci rehabilitacji.

Dla wszystkich uczestników przewidziana jest pomoc finansowa a udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz chcące dowiedzieć się więcej na temat projektu mogą uzyskać informacje w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 w tygodniu od poniedziałku w godz. 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15 lub osobiście lub telefonicznie  pod nr 12 37 21 711.