W związku z uczestnictwem w projekcie "Jestem i działam - Aktywne Dobczyce" współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-202, 16 uczestników odbywa treningi umiejętności społecznych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Frekwencja 100%. Dla uczestników projektu przewidziane są również inne formy aktywizacji: szkolenia, staże, kursy edukacyjne lub inne zaplanowane dla każdego uczestnika kursy np.: prawa jazdy. Dla każdego jest przewidziane wsparcie finansowe w postaci stypendiów i zasiłków.
Projekt będzie kontynuowany również w roku 2019 na podobnych zasadach.