Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt pt.: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Obecnie w projekcie uczestniczy 15 osób.

Uczestnicy zakończyli II etap projektu, jakim był trening umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach spotkań i warsztatów, zarówno indywidualnych, jaki i grupowych, osoby mogły zapoznać się z technikami komunikacji międzyludzkiej, zasadami organizacji czasu pracy i życia rodzinnego. W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne, które również otrzymały wsparcie w formie treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Zajęcia miały na celu zmotywowanie uczestników do podejmowania zmian, zwiększenie poczucia własnej wartości.

Następnym etapem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, która będzie realizowana od miesiąca lipca 2019 r.