W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego, w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie przez Gminę Dobczyce, zwiększona została kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021, i obecnie wynosi 165 838 zł.

Planowany koszt realizacji programu w Gminie Dobczyce, w 2021 r. wynosi 299 838 zł.