OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

NA ROK 2018

Również TY możesz skorzystać, jeżeli jesteś osobą, która:

- szuka nowego zawodu i chce się przekwalifikować

- myśli o podjęciu kursu prawa jazdy kat. B

- planuje pogłębić kwalifikacje zawodowe

 możesz podjąć aktywność społeczno-zawodową dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na Ciebie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, Rynek 26

NABÓR DO PROJEKTU: STYCZEŃ-MARZEC 2018

 

POSZUKUJEMY:

- osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

- niepełnosprawnych

- chorujących psychicznie

OFERUJEMY:

- wsparcie finansowe

- pomoc wykwalifikowanych specjalistów

- bezpłatne szkolenia

- staże zawodowe